XE ĐI TỪ HÀ NỘI

Tuyến/tour Thời Gian Thuê   KM 4- 7 – 15 chỗ 25 -29 chỗ 30 – 34 chỗ 39 - 45 chỗ Phát sinh 1km 5.000 vnđ 5.000 vnđ 7.000 vnđ 9.000 vnđ TUYẾN TỪ HÀ NỘI ĐI ĐVT : 1000vnđ Đón,tiễn Sân bay / 1 lượt 2h 35 km 900 1.200 1.500 2.000 Đón,tiễn SB / 1L làm thủ tục Sân bay 2h 35...

XE ĐI TỪ ĐÀ NẴNG

Tuyến/tour Thời Gian Thuê   KM 4– 7 – 15 chỗ 25 –29 chỗ 30 – 34 chỗ 39 – 45 chỗ Phát sinh 1km 5.000 vnđ 5.000 vnđ 7.000 vnđ 9.000 vnđ TUYẾN ĐA NẴNG ĐI ĐVT : 1000vnđ ĐN Đón,tiễn SB/1 lượt 1h - 10km 10 km 800 1.000 1.200 1.500 ĐN đón,tiễn SB/1L làm thủ tục Sân bay 1h 10 km 900 1.300 1.500 1.800 ĐN đón...

XE ĐI TỪ NHA TRANG

Tuyến/tour Thời Gian Thuê KM 4 – 7 – 15 chỗ 25 – 29 chỗ 30 – 34 chỗ 39 – 45 chỗ Phát sinh 1km 5.000 vnđ 5.000 vnđ 7.000 vnđ 9.000 vnđ TUYẾN TỪ NHA TRANG ĐI ĐVT : 1000vnđ Đón,tiễn SB / 1 lượt 2h 30 km 700 900 1.500 1.800 Đón,tiễn SB / 1 lượt làm thủ tục Sân bay 2h 30 km 900 1.200 1.800 2.100 Đón Ga...

XE ĐI TỪ TP. HCM

Tuyến/tour Thời Gian Thuê   KM 4 – 7 – 15 chỗ 25 – 29 chỗ 30 – 34chỗ 39 – 45 chỗ Phát sinh 1km 5.000 vnđ 5.000 vnđ 7.000 vnđ 9.000 vnđ TUYẾN TỪ SÀI GÒN ĐI ĐVT : 1000vnđ Đưa , đón sân bay/1 lượt 2h   400 700 900 1.200 Nội thành - 1/2 ngày 4h 30km 700 1.200 2.000 2.500 Nội thành - 1 ngày 8h 60km 1.200 1.600 2.500 3.000 Đại...

XE ĐI TỪ CẦN THƠ

Tuyến/Tour Thời Gian Thuê KM 4 – 7 – 15 chỗ 25 -29 chỗ 30 – 34 chỗ 39 - 45 chỗ Phát sinh 1km 5.000 vnđ 5.000 vnđ 7.000 vnđ 9.000 vnđ TUYẾN TỪ CẦN THƠ ĐI ĐVT : 1000 vnđ Đón tiễn sân bay Trà Nóc 1 lượt   800 1.200 1.500 2.000 CThơ – Mỹ Khánh 1/2 ngày 35 km 900 1.500 1.800 2.300 CThơ – TP...