Hè này bạn có tính vi vu Kiên Giang không?

Ồ tháng 4 rồi ư? Bỗng nhiên bạn nhận ra mùa hè đang gần kề, đã đến lúc phải bước khỏi giấc mơ của vùng đất Bắc đầy sắc mận, sắc đào để vào với miền Nam đón...