VINH ĐỆ LỘC TRAVEL GROUP ĐỒNG HÀNH CÙNG BNI ENERGY

Lễ mừng sinh nhật cũng là lễ đón nhận danh hiệu Chapter Platinum toàn cầu Với 61 thành viên và ngay tại lễ sinh nhật với 10 khách mời đồng ý gia nhập ngay và hơn 6 đơn chuẩn xin gia nhập,

như lời 1 khách mời: BNI ENERGY rất năng lượng và hiệu quả. Giá trị 7M - MORE MEMBER MAKE MORE MONEY in MEANING MANNER!

Xem thêm hình ảnh tại fan page VINH ĐỆ LỘC TRAVEL.

https://www.facebook.com/vinhdeloctravel/

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.