Top 10 bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới

Theo thống kê của Top 10 HQ, Trung Nguyên Đại Phật (Trung Quốc) chính là bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới (128m).

Top 10 bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới - Ảnh 1

1. Tượng Trung Nguyên Đại Phật (Trung Quốc). Chiều cao: 128m.

Top 10 bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới - Ảnh 2

2. Tượng Phật Laykyun Sekkya (Myanmar). Chiều cao: 116m.

Top 10 bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới - Ảnh 3

3. Tượng phật Ushiku Daibutsu (Nhật Bản). Chiều cao: 110m.

Top 10 bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới - Ảnh 4

4. Tượng Phật Bà Quan Âm Nanshan Haishang Guanyin (Trung Quốc). Chiều cao: 108m.

Top 10 bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới - Ảnh 5

5. Tượng Hoàng đế Yan và Huang (Trung Quốc). Chiều cao: 106m.

Top 10 bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới - Ảnh 6

6. Tượng Phật Bà Sendai Daikannon (Nhật Bản). Chiều cao: 100m.

Top 10 bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới - Ảnh 7

7. Tượng Phật Bà Quan Âm Qianshou Qianyan Guanyin of Weishan (Trung Quốc). Chiều cao: 99m.

Top 10 bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới - Ảnh 8

8. Tượng Peter Đại đế (Nga). Chiều cao: 96m.

Top 10 bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới - Ảnh 9

9. Tượng Phật Gautama (Thái Lan). Chiều cao: 92m.

Top 10 bức tượng có chiều cao 'khủng' nhất thế giới - Ảnh 10

10. Tượng Phật Bà Byakue Kannon (Nhật Bản). Chiều cao: 88m.

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.