KHÁCH SẠN Ở GIA LAI

Tên Khách Sạn

Địa Chỉ

Tiêu Chuẩn

Tổng phòng

HOÀNG ANH GIA LAI – PLEIKU

01 Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai
www.hagl.com.vn

KS 4 sao

0

TRE XANH

18 Le Lai, Pleiku, Gia Lai.
www.gialaictc.com.vn

KS 3 sao

0