Huế ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế vừa xây dựng Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ quy tắc "Ứng xử văn minh du lịch" sẽ được triển khai trong tháng 1/2018 sau khi nhận được sự góp ý từ người dân.

Một bản Demo về quy tắc du lịch Sở Du lịch Huế xây dựng.

Một bản Demo về quy tắc du lịch Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế xây dựng. 

Bộ quy tắc gồm các điều nên và không nên khi đi du lịch, được thể hiện dưới dạng file hình ảnh đính kèm chú thích bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Trong đó, du khách nên tôn trọng truyền thống văn hoá, phong tục tập quán địa phương; văn minh lịch sự nơi công cộng; có ý thức bảo vệ di tích văn hoá lịch sử; giúp đỡ người già, trẻ nhỏ nơi công cộng; xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ.

Du khách không nên có hành vi phá hoại cảnh quan thiên nhiên, xả rác; la hét, cười nói lớn ở nơi công cộng; say xỉn mất kiểm soát; đeo bám, chèo kéo du khách; phân biệt đối xử với khách du lịch. 

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Bộ quy tắc ứng xử văn minh được đưa ra nhằm nâng cao nhận thức của người dân, các doanh nghiệp địa phương và du khách đến Huế. Qua  bộ quy tắc, sẽ từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Võ Thạnh

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế vừa xây dựng Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Du lịch Huế tìm logo, slogan cho ngành du lịch từ người dân   /   Tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Festival Huế 2018

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ quy tắc "Ứng xử văn minh du lịch" sẽ được triển khai trong tháng 1/2018 sau khi nhận được sự góp ý từ người dân.

Một bản Demo về quy tắc du lịch Sở Du lịch Huế xây dựng.

Một bản Demo về quy tắc du lịch Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế xây dựng. 

Bộ quy tắc gồm các điều nên và không nên khi đi du lịch, được thể hiện dưới dạng file hình ảnh đính kèm chú thích bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Trong đó, du khách nên tôn trọng truyền thống văn hoá, phong tục tập quán địa phương; văn minh lịch sự nơi công cộng; có ý thức bảo vệ di tích văn hoá lịch sử; giúp đỡ người già, trẻ nhỏ nơi công cộng; xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ.

Du khách không nên có hành vi phá hoại cảnh quan thiên nhiên, xả rác; la hét, cười nói lớn ở nơi công cộng; say xỉn mất kiểm soát; đeo bám, chèo kéo du khách; phân biệt đối xử với khách du lịch. 

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Bộ quy tắc ứng xử văn minh được đưa ra nhằm nâng cao nhận thức của người dân, các doanh nghiệp địa phương và du khách đến Huế. Qua  bộ quy tắc, sẽ từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Võ Thạnh

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế vừa xây dựng Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Du lịch Huế tìm logo, slogan cho ngành du lịch từ người dân   /   Tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Festival Huế 2018

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ quy tắc "Ứng xử văn minh du lịch" sẽ được triển khai trong tháng 1/2018 sau khi nhận được sự góp ý từ người dân.

Một bản Demo về quy tắc du lịch Sở Du lịch Huế xây dựng.

Một bản Demo về quy tắc du lịch Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế xây dựng. 

Bộ quy tắc gồm các điều nên và không nên khi đi du lịch, được thể hiện dưới dạng file hình ảnh đính kèm chú thích bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Trong đó, du khách nên tôn trọng truyền thống văn hoá, phong tục tập quán địa phương; văn minh lịch sự nơi công cộng; có ý thức bảo vệ di tích văn hoá lịch sử; giúp đỡ người già, trẻ nhỏ nơi công cộng; xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ.

Du khách không nên có hành vi phá hoại cảnh quan thiên nhiên, xả rác; la hét, cười nói lớn ở nơi công cộng; say xỉn mất kiểm soát; đeo bám, chèo kéo du khách; phân biệt đối xử với khách du lịch. 

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Bộ quy tắc ứng xử văn minh được đưa ra nhằm nâng cao nhận thức của người dân, các doanh nghiệp địa phương và du khách đến Huế. Qua  bộ quy tắc, sẽ từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Võ Thạnh

vnexpress.net

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.