Chi tiết Chương trình Lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng 2018

Lễ hội Quán thế Âm 19/02 – Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng diễn ra vào dịp thành phố tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/03/1975 – 29/03/2018).

  • Lễ hội diễn ra trong thời gian 03 ngày từ 02 đến 04/04/2018.
  • Lễ Khai hội: Lúc 19h00 ngày 02/04/2018
  • Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (Lễ Chính thức): Lúc 07h00 ngày 04/04/2018
  • Lễ Bế mạc: Lúc 19h00 ngày 04/04/2018

Đây là Lễ hội văn hóa, tôn giáo, tâm linh được tổ chức hằng năm dịp 19 tháng 02 (Âm lịch) tại chùa Quán Thế Âm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Cùng với các lễ hội khác diễn ra trên khắp cả nước, đây là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng lớn, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phục dựng, bảo tồn những giá trị truyền thống, các tập tục cổ truyền tốt đẹp của lễ hội dân gian.

Đồng thời là dịp để quảng bá sâu rộng hình ảnh và sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng. Góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân Ngũ Hành Sơn”.

THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
Ngày 02/04 (17/02 âm lịch)
7h30 Khai mạc Hội Cờ làng Đường Sư Vạn Hạnh
8h00 Lễ khai kinh Thượng phan, Thượng kỳ Khu vực Chùa Quán thế Âm
09h00 – Khai mạc triển lãm mỹ thuật tranh ảnh, Thư pháp, Thư họa và ra mắt đặc sản Diệu Âm Lễ Hội Quán Thế Âm 19/02

 

– Triển lãm ảnh thánh tích Phật giáo Ấn Độ

– Mở cửa tham quan Bảo tàng Văn hóa Phật giáo

– Trong khuôn viên Chùa Đá

 

 

 

 

 

 

– Bảo tàng Văn hóa phật giáo

9h00-13h00 – Khai mạc Triển lãm tranh, ảnh du lịch và thắng cảnh Ngũ Hành Sơn

 

– Khai Hội Hô hát bài chòi khu V

Đường Sư Vạn Hạnh
15h00 Biểu diễn Võ thuật dân tộc Sân khấu lớn
15h00

 

 

17h

 

 

– Lễ dâng hương Tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa

 

– Lễ Tế Xuân cầu Quốc thái – Dân an

– Lễ thế Thạch nghệ Tổ sư

– Miếu thờ Huyền Trân Công Chúa

 

– Sân khấu lớn

 

 

17h00-18h00 – Biểu diễn thư pháo nghệ thuật Nhật Bản, nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản

 

– Triển lãm tranh, ảnh, thư pháp, thư họa, trưng bày cắm hoa Ikebana Nhật Bản

– Biểu diễn Kèn Saxophone. Biểu diễn nhạc cụ, múa Nhật Bản

Trong khuôn viên Chùa Đá
19h00 Biểu diễn hòa tấu nhạc cụ Sân khấu Hội Cờ làng
19h00-22h00 Khai mạc Lễ hội

 

– Lễ khai mạc

– Công bố 02 kỷ lục Việt Nam về Cờ phật giáo (Đại kỳ_ lớn nhất và Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam

– Biểu diễn Trống hội và mú Trình tường

– Chương trình nghệ thuật

– Toàn bộ không gian Lễ hội

 

– Sân khấu lớn

Ngày 03/04 (18/02 âm lịch)
07h00 Ngày Chạy Olypuc vì sức khỏe toàn dân Đường Sư Vạn Hạnh
08h00 Hội Cờ Làng Đường Sư Vạn Hạnh
08h00 Pháp đàn Quán Thế Âm Lễ đài chùa Đá
14h00-17h00 – Pháp đàn Quán thế Âm

 

– Lễ cầu nguyện Quốc thái Dân  an

– Thiên tọa do các Hòa thượng của Phật giáo Thái Lan hướng dẫn

Lễ đài chùa Đá
17h30 Phụ diễn văn nghệ Lễ đài chùa Đá
19h00 Biểu diễn hòa tấu nhạc cụ Sân khấu Hội Cờ Làng
19h00-20h30 – Thuyết pháp do Thượng tọa Thích Giác Toàn đăng đàn

 

– Pháp đàn Đại bi, hoa đăng

Khuôn viên chùa QTA
21h00 Lửa trại, văn nghệ Khuôn viên chùa QTA
Ngày 04/04 (19/02 âm lịch)
07h00 Lễ Chính thức Lễ hội Quán Thế Âm

 

Nghi lễ Phật giáo,…

Lễ đài chùa QTA
08h00 Lễ trồng cây Bồ đề (chiết từ cây bồ đề Đạo tràng, Ấn Độ) do đoàn khách mời Ấn Độ tặng Sân khấu sau chùa QTA
09h00 Hội Đua thuyền truyền thống Lễ đài chính

 

Sông Cổ Cò

14h00 Pháp đàn Đại bi Không gian lễ hội
15h00-17h00 Chương trình hướng dẫn thiền và cuộc sống do Thượng tọa Thích Chân Quan hướng dẫn Sân khấu lớn
19h00 Bế mạc Lễ hội

 

Chương trình nghệ thuật Bế mạc Lễ hội

Sân khấu lớn
20h30 Lễ tạ, Pháp đàn, hoa đăng Không gian lễ hội
Huân Nguyễn – Chi tiết Chương trình Lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng 2018

danangfantasticity.com

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.