30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Cho dù bạn yêu thích một nơi nào đó bởi nghệ thuật, âm nhạc, hay chỉ vì có những món ăn ngon,… thì có lẽ cách tốt và nhanh nhất để tìm hiểu về một thành phố đó là là đắm mình trong văn hóa của nó.

Trang web TotallyMoney.com đã tiết lộ danh sách 30 thành phố có những điểm tham quan về văn hóa nhất trên thế giới. Bảng danh sách này sử dụng dữ liệu từ TripAdvisor và Michelin Guide để thống kế số nhà hát, phòng hòa nhạc, viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, các di sản thế giới của UNESCO và các nhà hàng nhận sao Michelin.

Dưới đây là 23 thành phố có nhiều điểm tham quan văn hóa nhất thế giới do TotallyMoney.com bình chọn.

30. Riyadh, Saudi Arabia

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 1

Bảo tàng: 3

Phòng trưng bày nghệ thuật: 1

Di sản Thế giới: 0

Phòng hòa nhạc: 0

Nhà hàng có sao Michelin: 0

29. Chennai, Ấn Độ

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 54

Bảo tàng: 16

Phòng trưng bày nghệ thuật: 14

Di sản Thế giới: 0

Phòng hòa nhạc: 0

Nhà hàng có sao Michelin: 0

28. Mumbai, Ấn Độ

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 78

Bảo tàng: 16

Phòng trưng bày nghệ thuật: 17

Di sản Thế giới: 3

Phòng hòa nhạc: 1

Nhà hàng có sao Michelin: 0

27. Thượng Hải, Trung Quốc

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 38

Bảo tàng: 236

Phòng trưng bày nghệ thuật: 22

Di sản Thế giới: 0

Phòng hòa nhạc: 2

Nhà hàng có sao Michelin: 26

26. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 71

Bảo tàng: 72

Phòng trưng bày nghệ thuật: 221

Di sản Thế giới: 1

Phòng hòa nhạc: 8

Nhà hàng có sao Michelin: 0

25. Hong Kong

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 61

Bảo tàng: 59

Phòng trưng bày nghệ thuật: 25

Di sản Thế giới: 0

Phòng hòa nhạc: 6

Nhà hàng có sao Michelin: 61

24. Osaka, Nhật Bản

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 26

Bảo tàng: 46

Phòng trưng bày nghệ thuật: 3

Di sản Thế giới: 1

Phòng hòa nhạc: 2

Nhà hàng có sao Michelin: 0

23. Đài Bắc, Đài Loan

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 36

Bảo tàng: 53

Phòng trưng bày nghệ thuật: 5

Di sản Thế giới: 0

Phòng hòa nhạc: 9

Nhà hàng có sao Michelin: 0

22. Bangkok, Thái Lan

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 73

Bảo tàng: 62

Phòng trưng bày nghệ thuật: 18

Di sản Thế giới: 4

Phòng hòa nhạc: 19

Nhà hàng có sao Michelin: 0

21. Kuala Lumpur, Malaysia

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 48

Bảo tàng: 29

Phòng trưng bày nghệ thuật: 12

Di sản Thế giới: 0

Phòng hòa nhạc: 6

Nhà hàng có sao Michelin: 0

20. Dubai, UAE

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 42

Bảo tàng: 25

Phòng trưng bày nghệ thuật: 65

Di sản Thế giới: 0

Phòng hòa nhạc: 0

Nhà hàng có sao Michelin: 0

19. Seoul, Hàn Quốc

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 59

Bảo tàng: 213

Phòng trưng bày nghệ thuật: 115

Di sản Thế giới: 3

Phòng hòa nhạc: 19

Nhà hàng có sao Michelin: 24

18. Singapore, Singapore

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 109

Bảo tàng: 57

Phòng trưng bày nghệ thuật: 41

Di sản Thế giới: 1

Phòng hòa nhạc: 14

Nhà hàng có sao Michelin: 44

17. Tokyo, Nhật Bản

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 95

Bảo tàng: 280

Phòng trưng bày nghệ thuật: 72

Di sản Thế giới: 2

Phòng hòa nhạc: 14

Nhà hàng có sao Michelin: 217

16. Munich, Đức

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 28

Bảo tàng: 51

Phòng trưng bày nghệ thuật: 10

Di sản Thế giới: 0

Phòng hòa nhạc: 3

Nhà hàng có sao Michelin: 10

15. Los Angeles, Mỹ

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 275

Bảo tàng: 86

Phòng trưng bày nghệ thuật: 29

Di sản Thế giới: 0

Phòng hòa nhạc: 6

Nhà hàng có sao Michelin: 0

14. Toronto, Canada

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 177

Bảo tàng: 41

Phòng trưng bày nghệ thuật: 43

Di sản Thế giới: 0

Phòng hòa nhạc: 8

Nhà hàng có sao Michelin: 0

13. Madrid, Tây Ban Nha

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 72

Bảo tàng: 86

Phòng trưng bày nghệ thuật: 25

Di sản Thế giới: 3

Phòng hòa nhạc: 4

Nhà hàng có sao Michelin: 14

12. New York, Mỹ

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 533

Bảo tàng: 123

Phòng trưng bày nghệ thuật: 142

Di sản Thế giới: 1

Phòng hòa nhạc: 16

Nhà hàng có sao Michelin: 77

11. Berlin, Đức

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 71

Bảo tàng: 154

Phòng trưng bày nghệ thuật: 53

Di sản Thế giới: 3

Phòng hòa nhạc: 6

Nhà hàng có sao Michelin: 19

10. London, Anh

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 878

Bảo tàng: 186

Phòng trưng bày nghệ thuật: 125

Di sản Thế giới: 4

Phòng hòa nhạc: 17

Nhà hàng có sao Michelin: 67

9. Vienna, Áo

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 55

Bảo tàng: 103

Phòng trưng bày nghệ thuật: 14

Di sản Thế giới: 2

Phòng hòa nhạc: 7

Nhà hàng có sao Michelin: 9

8. Rome, Italy

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 93

Bảo tàng: 151

Phòng trưng bày nghệ thuật: 42

Di sản Thế giới: 5

Phòng hòa nhạc: 3

Nhà hàng có sao Michelin: 18

7. Milan, Italy

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 43

Bảo tàng: 76

Phòng trưng bày nghệ thuật: 42

Di sản Thế giới: 1

Phòng hòa nhạc: 4

Nhà hàng có sao Michelin: 17

6. Barcelona, Tây Ban Nha

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 80

Bảo tàng: 95

Phòng trưng bày nghệ thuật: 46

Di sản Thế giới: 1

Phòng hòa nhạc: 3

Nhà hàng có sao Michelin: 25

5. Paris, Pháp

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 245

Bảo tàng: 147

Phòng trưng bày nghệ thuật: 69

Di sản Thế giới: 1

Phòng hòa nhạc: 6

Nhà hàng có sao Michelin: 100

4. Miami, Mỹ

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 72

Bảo tàng: 18

Phòng trưng bày nghệ thuật: 27

Di sản Thế giới: 1

Phòng hòa nhạc: 1

Nhà hàng có sao Michelin: 0

3. Prague, Cộng hòa Séc

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 129

Bảo tàng: 110

Phòng trưng bày nghệ thuật: 201

Di sản Thế giới: 1

Phòng hòa nhạc: 4

Nhà hàng có sao Michelin: 3

2. Dublin, Ireland

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 127

Bảo tàng: 57

Phòng trưng bày nghệ thuật: 32

Di sản Thế giới: 0

Phòng hòa nhạc: 6

Nhà hàng có sao Michelin: 5

1. Amsterdam, Hà Lan

30 thành phố hàng đầu thế giới về nghệ thuật, ẩm thực và âm nhạc

Nhà hát: 96

Bảo tàng: 81

Phòng trưng bày nghệ thuật: 54

Di sản Thế giới: 2

Phòng hòa nhạc: 8

Nhà hàng có sao Michelin: 43

Theo wanderlusttips

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.